Technologia

Suchy lód

POZNAJ TECHNOLOGIĘ COLD JET

Zanieczyszczenia destrukcyjnie wpływają na żywotność maszyn i urządzeń, a poprzez to na cykl produkcyjny oraz produkt końcowy. Przy profesjonalnym zarządzaniu przedsiębiorstwami przykłada się ogromną wagę do czystości i sprawności maszyn. Regularne czyszczenia i konserwacje umożliwiają wykrycie i wyeliminowanie na czas nieprawidłowości oraz skracają czas przestojów. Czystość miejsca pracy znacząco poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie.

Czyszczenie suchym lodem jest metodą zbliżoną (pozornie) do piaskowania, lecz w odróżnieniu do niej, nie jest metodą ścierną. Jest to proces, w którym granulki suchego lodu uderzają z regulowaną prędkością (pod ciśnieniem sprężonego powietrza) w zanieczyszczoną powierzchnię niszcząc jej strukturę. Efektem końcowym  jest powierzchnia czysta, sucha i bez uszkodzeń.

Technologia nie wymaga stosowania chemii, nie występują zanieczyszczenia i odpady wtórne, granulat CO² zmienia stan skupienia ze stanu stałego na gazowy i ulatnia się do atmosfery (sublimuje).

Podczas procesu czyszczenia dochodzi do trzech procesów składających się na efekt czyszczenia:

 • efekt kinetyczny  –  powstały na skutek siły wydmuchu suchego lodu, daje efekt wystrzelonego pocisku;
 • efekt termalny    – powstały na skutek niskiej temperatury suchego lodu (około -78°C) powoduje kruchość warstwy zanieczyszczeń i pozwala na ich rozbicie;
 • efekt sublimacji –  powstały w momencie, gdy dwutlenek węgla przechodzi ze stanu stałego w gazowy. Proces ten występuje w momencie zetknięcia się granulatu suchego lodu z czyszczoną powierzchnią, w wyniku czego dochodzi do „eksplozji” ziarna suchego lodu, powodującej odrywanie się zabrudzeń od czyszczonej powierzchni.

 

Strumienie suchego lodu

Metoda czyszczenia suchym lodem:

 • nie niszczy czyszczonej powierzchni i jej nie ściera (nie uszkadza przewodów, uszczelek itp);
 • skraca przestoje czyszczonych maszyn i urządzeń, gdyż nie wymaga ich demontażu ani studzenia;
 • nie przewodzi prądu dlatego też może być stosowane również do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem;
 • nie wymaga utylizacji ścierniwa (zmniejszając koszty), gdyż ulatnia się do atmosfery podczas czyszczenia;
 • jest bardziej przyjazna dla środowiska w porównaniu z innymi metodami (powtórne wykorzystanie CO2 i brak pośrednich zanieczyszczeń);
 • pozwala czyścić delikatne powierzchnie, co wyróżnia ją spośród innych metod;
 • pozwala na czyszczenie maszyn i urządzeń, form odlewniczych w miejscu ich pracy, bez wystudzania ich przed czyszczeniem;
 • czyści szkody popożarowe, usuwając przy tym lub znacznie zmniejsza nieprzyjemny zapach;
 • wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, dzięki temu można stosować ją w przemyśle spożywczym;
 • dwutlenek węgla, z którego powstaje suchy lód, nie jest specjalnie produkowany na potrzeby tej metody, gdyż wykorzystuje się CO2 będący produktem ubocznym procesów technologicznych.

 

MAsz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń !

MAsz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń !

Obszar działania:

"lecenia realizujemy na terenie całego kraju oraz Niemiec. Nasze mobilne zespoły zapewniają ciągłość wsparcia również w dni ustawowo wolne od pracy i w godzinach wieczornych. Często korzystamy z tymczasowych baz technicznych, umiejscowionych na terenach wspólpracujących z nami przedsiębiorstw, aby zapewnić sprawność i szybkość reakcji na zgłoszenie. Doskonale wiemy jak cenny i ważny jest dla Państwa czas, dlatego dostosowujemy się do Państwa porzeb i wymogów."

Zapraszamy do kontaktu:

Nasze biuro:
ul. Mazurska 42/6
70-424 Szczecin

biuro@e-mbc.com / tel.: +48 691-691-097 / +48 508-187-025

 • Cennik czyszczenia suchym lodem ustalany jest indywidualnie.
 • Wycena każdego projektu jest bezpłatna.
 • Suchy lód – produkujemy i dostarczamy na terenie całego kraju.

Platforma zakupowa:

Zapraszamy również na naszą platformę zakupową, stworzoną jako wsparcie dla Działów: Zamówień / Technicznych / Serwisu / Utrzymania Ruchu:

„BAZA USŁUG TECHNICZNYCH I ZAOPATRZENIA”

Wspólnie z nami mogą Państwo ulepszyć swój proces zaopatrzenia. Oferujemy odpowiednie rozwiązania i dobre pomysły. Słuchamy. Działamy przemyślanie. Myślimy przyszłościowo. Państwa wyzwania stają się naszymi.

BAZA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH I ZAOPATRZENIA: Zapraszamy również na naszą stronę MBC Tech, gdzie proponujemy Państwu wsparcie serwisowe w szerokim zakresie oraz bogatą ofertę zaopatrzeniową.