suchy lódZanieczyszczenia destrukcyjnie wpływają na żywotność maszyn i urządzeń, a poprzez to na cykl produkcyjny oraz produkt końcowy. Przy profesjonalnym zarządzaniu przedsiębiorstwami przykłada się ogromną wagę do czystości i sprawności maszyn. Regularne czyszczenia i konserwacje umożliwiają wykrycie i wyeliminowanie na czas nieprawidłowości oraz skracają czas kosztownych przestojów. Czystość miejsca pracy znacząco poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie, co przekłada się na jej efektywność.

Czyszczenie suchym lodem jest metodą zbliżoną (pozornie) do piaskowania, lecz w odróżnieniu do niej, nie jest metodą ścierną. Mamy możliwość czyszczenia bardzo delikatnych powierzchni (nie uszkadzając np. przewodów, elementów gumowych itp) ale też i bardzo ciężkich, jak np. zaschnięty beton, masy bitumiczne, lakiery lub przemysłowe powłoki malarskie.

* Niczym nie zalewamy i nie zasypujemy, nie kurzymy i nie stosujemy chemii, brak odpadów i zanieczyszczeń wtórnych, czyściwo podczas czyszczenia zmienia stan skupienia ze stanu stałego na gazowy i ulatnia się do atmosfery.

Czyszczenie suchym lodem jest procesem, w którym granulki suchego lodu uderzają z bardzo dużą prędkością (pod ciśnieniem sprężonego powietrza) w zanieczyszczoną warstwę, niszcząc jej strukturę. Czyszczona powierzchnia jest czysta, sucha i bez uszkodzeń. Zanieczyszczenia opadają na podłoże, a suchy lód ulatnia się do atmosfery.

Podczas procesu czyszczenia dochodzi do trzech procesów składających się na efekt czyszczenia:

  • efekt kinetyczny  –  powstały na skutek siły wydmuchu suchego lodu, daje efekt wystrzelonego pocisku;
  • efekt termalny    – powstały na skutek niskiej temperatury suchego lodu (około -78°C) powoduje kruchość warstwy zanieczyszczeń i pozwala na ich rozbicie;
  • efekt sublimacji –  powstały w momencie, gdy dwutlenek węgla przechodzi ze stanu stałego w gazowy. Proces ten występuje w momencie zetknięcia się granulatu suchego lodu z czyszczoną powierzchnią, w wyniku czego dochodzi do „eksplozji” ziarna suchego lodu, powodującej odrywanie się zabrudzeń od czyszczonej powierzchni.

suchy lód piaskowania

 

Metoda czyszczenia suchym lodem:

– nie niszczy czyszczonej powierzchni i jej nie ściera (nie uszkadza przewodów, uszczelek itp);
– skraca przestoje czyszczonych maszyn i urządzeń, gdyż nie wymaga ich demontażu ani studzenia;
– nie przewodzi prądu dlatego też może być stosowane również do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem;
– nie wymaga utylizacji ścierniwa (zmniejszając koszty), gdyż ulatnia się do atmosfery podczas czyszczenia;
– jest bardziej przyjazna dla środowiska w porównaniu z innymi metodami ( powtórne wykorzystanie CO2 i brak pośrednich zanieczyszczeń);
– pozwala czyścić delikatne powierzchnie, co wyróżnia ją spośród innych metod;
– pozwala na czyszczenie maszyn i urządzeń, form odlewniczych w miejscu ich pracy, bez wystudzania ich przed czyszczeniem;
– czyści szkody popożarowe, usuwając przy tym lub znacznie zmniejsza nieprzyjemny zapach;
– wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, dzięki temu można stosować ją w przemyśle spożywczym;
– dwutlenek węgla, z którego powstaje suchy lód, nie jest specjalnie produkowany na potrzeby tej metody, gdyż wykorzystuje się CO2 będący produktem ubocznym procesów technologicznych.